Jakob Sørensen

Jakob Sørensen

Blog om Jakob efter uheldet den 10. maj 2009

Gled ned fra 3 meter vippen i svømmehallen og ramte ned på fliserne og fik åben kranie brud.

Adressen til mig står til højre.

Se alle billeder på www.osibov.dk/js

Skolestart og fritid

August 2009Posted by Lenette Pedersen Sat, September 05, 2009 12:15:59

Den 10. august startede Jakob og Emilie igen i skolen. Emilie i 5. klasse og Jakob i 3. klasse med sine kammerater. Det var virkelig et mål for ham, så det var super at det hele blev sådan.

Han blev nærmest modtaget som en helt da han kom ind i klassen og det var virkelig dejligt at se, hvor glade alle kammeraterne var for at se ham igen. For de flestes vedkommende havde de ikke set ham siden den 8.-10. maj.

Jakob går i skole 3 timer hver dag, med fokus lagt på timerne dansk, matematik og engelsk. Det skal langsomt trappes op til 4 timer i en periode for så at ende med at han går i skole på fuld tid sammen med klassen.

Lektierne bliver klaret når han har hvilet lidt lige efter hjemkomsten. Lige nu kan vi godt mærke at han har behov for at få hvilet lidt, men så går han også til lektierne med krum hals. Lektiemængden er måske lidt forøget i forhold til tidligere, da han ikke når så meget i skolen fordi han gør sig meget umage med at skrive pænt og stave og regne rigtigt.

Fra skolens side har vi mødt stor velvilje og hjælp. I klassen er der i forvejen tilknyttet en pædagog der nu også støtter Jakob, hvor der er behov. Og det fungerer utroligt godt, som vi ser det.

Ca. 14 dage efter skolestart var vi til et afsluttende møde i Hammel, hvor Hammel havde inviteret det netværk der skal være omkring Jakob (og os) til orientering om skadens omfang, om forløbet i Hammel og hvad de ser som muligheder og fokusområder fremadrettet. Et utroligt godt møde, hvor alle de fremmødte fik alle relevante informationer fra dem der har genoptrænet ham. Der var mødt både skoleleder, klasselærer, SFO leder, socialrådgiver, PPR psykologen og overlægen fra børneambulatoriet fra Sønderborg Sygehus. Lægerne fra vores lægehus var også inviteret, men kom i kke. Skolelederen er nu tovholder for netværket og sørger for at indkalde til møder når det er nødvendigt.

Det er godt for os at vide at alle har fået de samme informationer og vide at der nu er nogen vi kan henvende os til, hvis behovet skulle opstå.

Og så er fritidsinteresserne også kommet igang igen. Jakob har været til fodboldtræning flere gange, og her er de også superglade for at se ham igen og rigtig søde til at tage hensyn til de ting han ikke må, som f.ex. at nikke til bolden og lave dybe tacklinger. Han fortsætter udendørs sæsonen ud, men vi springer indendørs sæsonen over, da indendørs fodbold er lidt hårdere.

Så vi har foreslået at erstatte fodbolden med badminton denne vinter, da han var superglad for at bruge badminton som genoptræning i Hammel. Han har været afsted de første par gange, så vi prøver og ser hvad det bliver til.

Svømning er også startet i tirsdags. Det var første gang ved svømmehallen for både Jakob og jeg. Og det var meget mærkeligt......... for mig. Jakob lod sig ikke mærke med noget.

Men mig selv...... Det var underligt det hele: Foran hovedindgangen hvor ambulancen holdt og vi bare ventede... på at de kørte afsted med ham - forhallen hvor de behandlede og han "gled" ind i bevidstløsheden, øret der blødte - og så selv hallen... Flashback for alle pengene - de indre billeder fra den 10. maj fløj mig i møde da jeg gik forbi gulvet ved vippen, hvor han lå da jeg kom hen i hallen den dag. Det krævede nogle dybe indåndinger og et mentalt tag i nakken at komme forbi lige der, for at komme over og tale med trænerne og give dem besked på hvad han må og ikke må. Det var en positiv overraskelse at de godt vidste at det var ham der var faldet og ned og de var helt indstillet på det at have ham på holdet.

Det var en go' træningstime, blot var Jakob utilfreds med at han ikke måtte få lov til at springe fra vipperne som de andre, men det skal altså vente lidt endnu, da han ikke må udsættes for det tryk det uundgåeligt giver når man kommer langt ned under vandet.

  • Comments(0)//jakob.osibov.dk/#post37